FITOLACT SID – EXTRACTES DE PLANTES PER LA IMMUNITAT COL·LECTIVA

gallines

FITOLACT SID – EXTRACTES DE PLANTES PER LA IMMUNITAT COL·LECTIVA

FUNCIONS: suport a la immunitat i la detoxificació, per períodes de risc infecciós col·lectiu (malalties cròniques, taxes ce·lulars elevades, prevenció de grip, etc)

Detalls del producte

Hidrolats de plantes per la immunitat i la detoxificació (es barreja amb els aliments o l’aigua o amb xeringa)