CP 3 – PLANTES AMB TANINS, SUPORT EN CAS DE DIARREA I ENTERITIS

noguera

CP 3 – PLANTES AMB TANINS, SUPORT EN CAS DE DIARREA I ENTERITIS

COMPOSICIÓ: barreja d’extractes de plantes amb tanins, entre elles noguera, ortiga, timó, entre d’altres

FUNCIONS: efecte astringent en cas de diarrea o enteritis

Detalls del producte

Barreja d’extractes hidroalcohòlics de plantes amb tanins, per donar suport en cas de diarrea i/o enteritis